Baas Reizen

Unieke betaalbare reizen

Disclaimer

Mocht u, ondanks alle zorgvuldigheid, fouten ontdekken, neem dan contact op met de webmaster.

Baas Reizen zal er alles aan doen om andermans auteursrechten te respecteren en na te leven. Mocht onverhoopt toch gebruik zijn gemaakt van andere bronnen (zonder bronvermelding), neem dan contact op met de webmaster. De door Baas Reizen verstrekte informatie is ontleend aan bronnen, die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Baas Reizen kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Baas Reizen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Baas Reizen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites, die niet door de reizengroep worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Baas Reizen.

Hoewel Baas Reizen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Baas Reizen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten, die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Baas Reizen verplicht zich bij het verzamelen en bewerken van de verstrekte gegevens de Wet Bescherming Persoonsgegevens op de juiste manier in acht te nemen.